KONTAKT

    Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Łobzie przystąpiła do zbiórki w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło przewodnie zbiórki brzmi „Finał z głową”, a środki zbierane są na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Sztabowa Puszka Stacjonarna (zarejestrowana, z przypisanym numerem dla siedziby Spółdzielni) znajduje się w biurze Spółdzielni przy ul. Murarskiej 9a w Łobzie. Zbiórka do puszki odbywać się będzie w dniach 15.12.2020 r. – 08.01.2021 r. w godzinach pracy biura SM (od 7:00 do 15:00, poniedziałek – piątek). Serdecznie zachęcamy do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Łobzie wynajmie lokal użytkowy w budynku przy ul. Bema 3 w Łobzie o pow. 142,80 m2 – stawka czynszu wynosi 12,00 zł/m2 +VAT 23% + ogrzewanie + pod. od nieruchomości.

Dodatkowe informacje można otrzymać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie przy ul. Murarskiej 9A lub pod nr tel. 913974751

Spółdzielnia zapewnia stabilne i korzystne warunki najmu lokalu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie, informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Terminy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków będą uzależnione od daty odwołania stanu epidemii w Polsce, o czym Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie  informuje, że zgodnie                  z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi dbania o nieruchomości   w czasie pandemii, poszczególne elementy na klatkach schodowych (klamki drzwi wejściowych, poręcze) oraz klamki do altan śmietnikowych dezynfekowane są za pomocą środka wirusobójczego przez zewnętrzne firmy sprzątające.

recyklling

 Segregacja odpadów