SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA” W ŁOBZIE

ogłasza przetarg ofertowy na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych na terenie Łobza będących w zarządzie Spółdzielni

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni do godz. 1500 dnia 16.03.2021 r. Wybór oferenta przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 17.03.2021 r.

Specyfikacja istotnych warunków przetargu dostępna jest również w biurze Spółdzielni.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWP na sprzątanie klatek schodowych w Łobzie