Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Łobzie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące zadania remontowe:

   1) remont 5 klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Długiej 42-43 (2 kl.) i ul. Długiej 44-45 (2 kl.) w Resku oraz przy ul. Grunwaldzkiej 24 (1 kl.)  w Węgorzynie

   2)

  • czyszczenie ciśnieniowe i chemiczne oraz malowanie farbami silikonowymi elewacji; naprawa bieżąca balkonów oraz remont daszków nad wejściem do lokali użytkowych w budynku przy ul. Jedności Narodowej 33A-B-C w Resku
  • czyszczenie ciśnieniowe i chemiczne oraz malowanie farbami silikonowymi elewacji budynku przy ul. Jedności Narodowej 3-4 w Resku
  • malowanie elewacji farbami silikonowymi oraz remont daszków nad wejściem do lokali użytkowych w budynku przy ul. Rynek 14A-14B w Resku
  • czyszczenie ciśnieniowe i chemiczne elewacji budynku przy ul. Prusa 55-63 w Resku

Oferty na poszczególne zadania w zaklejonych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do godz. 1500 dnia 30.03.2020 r. Wybór oferenta przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 31.03.2020 r.

Bliższych informacji można otrzymać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”
w Łobzie przy ul. Murarskiej 9A w Łobzie lub pod nr tel. 913974407. Specyfikacje istotnych warunków przetargu na w/w zadania remontowe można otrzymać również w biurze Spółdzielni. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWP – czyszczenie ciśnieniowe i chemiczne elewacji budynków w Resku – Jedn. Nar. 33A-C, Jed. Nar. 3-4, Rynek 14A-B, Prusa 55-63

SIWP – remont 5 klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych Długa 42-43, 44-45 w Resku oraz Grunwaldzka 24 w Węgorzynie