Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” posiada 44 budynki położone na terenie trzech gmin powiatu łobeskiego: Łobez, Resko i Węgorzyno o łącznej powierzchni 75145,48 m2 (w tym 1390 mieszkań o pow. 70830,24 m2 oraz 50 lokali użytkowych o pow. 4315,24 m2).

Łobez

Ilość budynków                              29

Powierzchnia mieszkań                    54609,66 m2

Ilość mieszkań                               1080

Powierzchnia lokali użytkowych        3462,74 m2

Ilość lokali użytkowych                    45

Spółdzielnia sukcesywnie kontynuuje realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji centralnej wody użytkowej, przebudowie instalacji wody zimnej, remoncie kanalizacji sanitarnej oraz remoncie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach w Łobzie. W 2019 roku 14 budynków wyposażonych zostało w instalację centralnej ciepłej wody.

Resko

Ilość budynków                              10

Powierzchnia mieszkań                   11061,68 m2

Ilość mieszkań                               214   

Powierzchnia lokali użytkowych        672,50 m2

Ilość lokali użytkowych                    5

Od 2016 roku funkcjonuje budynkowa kotłownia gazowa w budynku przy ul. Borków 6-14 w Resku. Do 2017 r. wszystkie budynki wyposażone zostały w instalację gazową.

 Węgorzyno

Ilość budynków                              5

Powierzchnia mieszkań                    5158,90 m2

Ilość mieszkań                               96

Od 2015 roku w budynkach przy ul. Kopernika 12-12A, 14-17, Jagiellońska 12-12A funkcjonują budynkowe kotłownie gazowe. W 2019 roku w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24 wykonano zewn. i wewn. instalację gazową i był to ostatni budynek w Spółdzielni, w którym wykonano instalację gazową.