Działy organizacyjne

PREZES ZARZĄDU, KIEROWNIK SPÓŁDZIELNI – Jolanta Wasielewska

 

– DZIAŁ CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWY – Katarzyna Rzepkowska

 

POMOC PRAWNA – Jadwiga Hajdukiewicz

 

DZIAŁ FINANSOWY

                        Główna Księgowa – Maria Ceholnyk

                        Księgowa ds. czynszów – Anna Trjańska

                        Księgowa (FK)– Małgorzata Rak

 

SEKRETARIAT – Agnieszka Walczak

 

DZIAŁ TECHNICZNY

                        Kierownik – Tomasz Łukasiewicz

                        Administrator – Roman Szpryngacz

                        Konserwatorzy, Sprzątaczka