Imię i Nazwisko

Stanowisko

 

 

Pudełko Zbigniew

 Przewodniczący Rady

Skólmowski Bogdan

 Z-ca Przewodniczącego Rady

Niedźwiedź Alicja

Sekretarz Rady

Kardaś Joanna  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jasińska Jolanta Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Laszuk Piotr  Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Galczak Danuta Członek Komisji Rewizyjnej
Górecki Bogdan Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Szklarski Zdzisław Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Sokołowska Beata Sekretarz Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Lewandowski Emil  Członek Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Paszkowski Marek Członek Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 
statystyka