Zasoby

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Łobzie powstała 17 stycznia 1966 roku – tego roku została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym. Pierwsze budynki Spółdzielnia oddała do użytku w 1967 roku – były to 2 budynki przy ul. Kościuszki 4 i 5 po 15 mieszkań w mieście Łobez.

   Jest największą spółdzielnią w powiecie łobeskim. Swoją siedzibę ma w mieście Łobez, ale zasoby jej sięgają również gmin przynależnych tj. miasta Węgorzyno i Resko.

Wielkość zasobów mieszkaniowych i użytkowych na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 75 145,48 m2 i składają się na nie 44 budynki mieszkalne z 1390 mieszkaniami (o pow. 70 830,24 m²) i 50 lokali użytkowych (o pow. 4 315,24 m²)

·         w mieście Łobez           – 30 budynków, 1080 mieszkań, 45 lokali użytkowych

·         w mieście Węgorzyno   – 5 budynków, 96 mieszkań

 

·         w mieście Resko          – 10 budynków, 214 mieszkań, 5 lokali użytkowych

 

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” zrzesza 1224 członków, w tym: w Łobzie 955, w Resku 180, w Węgorzynie 89.

 

 

 

 

 

STRUKTURA PROCENTOWA LOKALI MIESZKALNYCH na dzień 31 grudnia 2015 roku:

·         44,46% spółdzielczych własnościowych (618)

·         0,72 % spółdzielczych lokatorskich (10)

·         52,45% odrębna własność (729)

·         1,94% ekspektatywa odrębnej własności (27)

·         0,43% własność Spółdzielni (6)

 

 

 

Charakteryzując budynki mieszkaniowe Spółdzielni stwierdzić należy, że:

·         3 budynki (6,8%) posiadają ogrzewanie na paliwo stałe

·         12 budynków posiada instalację centralnej ciepłej wody użytkowej

·         7 budynków posiada indywidualne ogrzewanie gazowe

·         39 budynków (88%) posiada instalację gazową

·         4 budynki indywidualne gazowe kotłownie budynkowe

·         29 budynków w Łobzie ogrzewanych jest z sieci miejskiej SEC Łobez

·         wszystkie budynki są wyposażone w wodomierze główne, a zdecydowana większość mieszkań (99,86%) w wodomierze lokalowe

·         wszystkie budynki posiadają docieplone ściany

·         dla poprawienia estetyki zasobów mieszkaniowych remontowane są place zabaw, klatki schodowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” posiada uporządkowany stan prawny gruntów. Wszystkie grunty w mieście Łobez zostały w 100 % wykupione 30.04.2004 r., a mieście Resko – 18.11.2004 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jutrzenka" w Łobzie posiada uporządkowany stan prawny gruntów. Wszystkie grunty w miastach: Łobez, Resko, Węgorzyno, będące wcześniej w użytkowaniu wieczystym, są teraz własnością Spółdzielni.

 

 
 
 
 

SKŁAD ORGANÓW

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA”

 W ŁOBZIE

 

Zarząd:

1.      Wasielewska Jolanta – Prezes Zarządu

2.      Rzepkowska Katarzyna – Członek Zarządu

3.      Błaszków Zdzisław– Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza (kadencja 2017-2020):

1.      Pudełko Zbigniew – Przewodniczący Rady

2.      Skólmowski Bogdan – Z-ca Przewodniczącego Rady

3.      Niedźwiedź Alicja – Sekretarz Rady

4.      Kardaś Joanna – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

5.      Jasińska Jolanta – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

6.      Laszuk Piotr – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

7.      Galczak Danuta – Członek Komisji Rewizyjnej

8.      Górecki Bogdan – Przewodniczący Kom. ds. gosp. zasob. mieszk.

9.      Szklarski Zdzisław – Z-ca Przewod. Komisji ds.gosp.zasob.mieszk.

10.    Sokołowska Beata – Sekretarz Komisji ds.gosp.zasob.mieszk.

11.    Lewandowski Emil – Członek Komisji ds.gosp.zasob.mieszk.

   12.    Paszkowski Marek – Członek Komisji ds.gosp.zasob.mieszk.

 
statystyka